El Dr. Ahmad Abo Markeb és professor associat a la Facultat de Ciències de la Universitat d’Assiut, Egipte. Actualment treballa com a investigador amb el grup GICOM. Té una posició de postdoctorat amb la beca Maria Zambrano al Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB, Espanya. Ahmad Abo Markeb ha supervisat 5 tesis doctorals i 1 tesi de màster. Ha participat en diversos projectes internacionals, un com a co-PI en un projecte de col·laboració entre Egipte i els Estats Units, i un altre com a investigador amb el grup GICOM, UAB, Espanya. Va obtenir el seu doctorat al Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB, Espanya, el 2017. Ha publicat diversos articles internacionals des del 2014. Col·labora amb estudiants de grau, màster i doctorat al Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB.

La seva línia de recerca es centra en la síntesi i caracterització de nanomaterials avançats i les seves possibles aplicacions en la remoció ambiental, i també s’estén a la biologia, la catàlisi i les fonts d’energia renovable