El Doctor Antoni Sánchez és Catedràtic del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).

És investigador del Grup de Recerca sobre Compostatge (GICOM). Ha participat en diversos projectes dins de convocatòries regionals, nacionals i europees en el camp de la biotecnologia i especialment en tecnologies ambientals basades en processos biològics. A més, ha participat en diversos contractes i acords de transferència de tecnologia amb empreses i administracions públiques. La seva investigació se centra en l’enginyeria ambiental i, més concretament, en el disseny i ús de sistemes biològics per al tractament de residus orgànics (compostatge i digestió anaeròbica) i recentment en SSF (fermentació en estat sòlid per obtenir bioproductes a partir de residus) i en nanotecnologia per a la remediació ambiental. Degut a aquesta activitat, ha publicat diferents treballs que es poden consultar a google scholar

Actualment, és editor en cap de les revistes Waste Management Bulletin, Frontiers in Chemical Engineering (Environmental Section) i Processes (Environmental Section) i membre del comitè editorial de les revistes Bioresource Technology, Waste Management and Research, Bioengineered, Sustainability, Resources, Environment and Sustainability.