Professora al Departament de Química, Facultat de Ciències, de la Universitat d’Assiut, Assiut, Egipte. Vaig obtenir el meu títol de llicenciada en Química a la Facultat de Ciències de la Universitat d’Assiut. Vaig obtenir el títol de Màster en Química Orgànica l’any 2021, també a la Facultat de Ciències de la Universitat d’Assiut. La meva tesi de Màster es va centrar en la síntesi i caracterització de compostos orgànics heterocíclics i les seves possibles aplicacions com a agents antimicrobians i per a l’eliminació de contaminants de solucions aquoses.

Actualment, m’he unit al grup GICOM com a doctorand en el Programa de Ciència i Tecnologia Ambiental al Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els meus supervisors per al doctorat són la Dra. Adriana Artola i el Dr. Antonio Javier Moral.