Carlos Brun Sorribas

Research Fellow (PIF)

  Carlos Brun

Research fellowship (PIF)

CAOS - Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Escola d’Enginyeria. Campus UAB S/N.
08193 Bellaterra (Barcelona)

Publications: DBLP Tomàs Margalef