Julio César García Vizcaino

Research Fellow (PIF)

  Julio García

Research fellow (PIF)

CAOS - Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Escola d’Enginyeria. Campus UAB S/N.
08193 Bellaterra (Barcelona)

Publications: DBLP Julio García