Titulo del Proyecto: Ejecució Eficiente de Aplicaciones Multi-disciplinarias: Nuevos Desafios en la Era del Multi/Many core

Nacional

Identificador Oficial: TIN2011-28689-C02-01

Entidad Finanzadora: Ministerio de Ciencia y Educación

Investigador Principal

     Tomàs Manuel Margalef Burrull

Investigadores
     Ana Cortés Fité
     Carlos Brun Sorribas
     Julio Cesar García Vizcaíno
     Antonio Espinosa Morales
     Porfidio Hernández Budé
     Miquel Angel Senar Rosell
     Aprigio Augusto Lopes Bezerra
     Andrés Cencerrado Barraqué
     Joan Sorribes Gomis
     Anna Morajko
     Ana Ripoll Aracil
     Juan Carlos Moure López
     Eduardo César Galobardes
     Andreu Moreno Vendrell
     César Allande Álvarez
     Tharso De Souza Ferreira
     Claudio Daniel Márquez Pérez
     Claudia Andreina Rosas Mendoza
     Andrea Maria Martínez Trujillo
     Alvaro Chalar Zuñiga
     Arindam Choudhury
     Gonzalo Vera Rodríguez
     Abel Castellanos Carrazana
     Josep Jorba Esteve
     Gemma Sanjuan
     Tomàs Artés
     Alejandro Chacón

Estructura del proyecto
    
L’objectiu central d’aquest projecte és l’investigació d’idees, tècniques, polítiques i mecanismes per l’execució eficient d’aplicacions multidisciplinars amb elevats requeriments computacionals i de dades, sobre sistemes de l’era multi/many core que inclouen clusters, supercomputadors de peta/exaescala, i sistemes de còmput peer-to-peer i cloud. El projecte s’organitza en quatre nivells estretament relacionats:

  • Aplicaciones: S’estudiaran diverses aplicacions multidisciplinars que representen un desafiament significatiu des del punt de vista computacional, i a més per al propi desenvolupament del camp específic de la ciència o enginyeria (bioinformàtica, mediambient, industrial, …).

  • Modelos de Programación y Entornos de Ejecución: S’han de reconsiderar a la llum de les noves tendències en l’arquitectura (organització del còmput, memòria i comunicacions) i dels requisits de les aplicacions seleccionades. És obligat l’anàlisi de les solucions existents més adequades i el desenvolupament d’extensions específiques.

  • Modelado, Evaluación y Sintonización de Rendimiento: Els models de rendiment són crucials per a la programació eficient i la sintonització. Han d’ampliar-se o inclús redisenyar-se per a incorporar les característiques de sistemes d’altes prestacions actuals i futurs. A més, han de replantejar-se els mecanismes de monitorització i sintonització per a ser efectius en sistemes multi/many core a gran escala.

  • Mecanismos de Gestión de Recursos: Les polítiques de distribució, asignació i planificació han d’analitzar-se en relació al tipus de sistema i aplicació considerats. S’investigaran propostes per a sistemes cluster,peer-to-peer i cloud, que incloguin la gestió a nivell de core.