Title del Projecte: Execution of Efficient Multi-disciplinary Aplications: New Challenges in the Multy/Many core Era.

Nacional

Official Identifier: TIN2011-28689-C02-01

Funding Entity: Ministerio de Ciencia y Educación

Main Researcher

     Tomàs Manuel Margalef Burrull

Researchers
     Ana Cortés Fité
     Carlos Brun Sorribas
     Julio Cesar García Vizcaíno
     Antonio Espinosa Morales
     Porfidio Hernández Budé
     Miquel Angel Senar Rosell
     Aprigio Augusto Lopes Bezerra
     Andrés Cencerrado Barraqué
     Joan Sorribes Gomis
     Anna Morajko
     Ana Ripoll Aracil
     Juan Carlos Moure López
     Eduardo César Galobardes
     Andreu Moreno Vendrell
     César Allande Álvarez
     Tharso De Souza Ferreira
     Claudio Daniel Márquez Pérez
     Claudia Andreina Rosas Mendoza
     Andrea Maria Martínez Trujillo
     Alvaro Chalar Zuñiga
     Arindam Choudhury
     Gonzalo Vera Rodríguez
     Abel Castellanos Carrazana
     Josep Jorba Esteve
     Gemma Sanjuan
     Tomàs Artés
     Alejandro Chacón

Project structure
    
L’objectiu central d’aquest projecte és l’investigació d’idees, tècniques, polítiques i mecanismes per l’execució eficient d’aplicacions multidisciplinars amb elevats requeriments computacionals i de dades, sobre sistemes de l’era multi/many core que inclouen clusters, supercomputadors de peta/exaescala, i sistemes de còmput peer-to-peer i cloud. El projecte s’organitza en quatre nivells estretament relacionats:

  • Aplications: S’estudiaran diverses aplicacions multidisciplinars que representen un desafiament significatiu des del punt de vista computacional, i a més per al propi desenvolupament del camp específic de la ciència o enginyeria (bioinformàtica, mediambient, industrial, …).

  • Programming Models and Execution Environments: S’han de reconsiderar a la llum de les noves tendències en l’arquitectura (organització del còmput, memòria i comunicacions) i dels requisits de les aplicacions seleccionades. És obligat l’anàlisi de les solucions existents més adequades i el desenvolupament d’extensions específiques.

  • Modelling, Evaluation and Performance Tuning: Els models de rendiment són crucials per a la programació eficient i la sintonització. Han d’ampliar-se o inclús redisenyar-se per a incorporar les característiques de sistemes d’altes prestacions actuals i futurs. A més, han de replantejar-se els mecanismes de monitorització i sintonització per a ser efectius en sistemes multi/many core a gran escala.

  • Resource Managing Methods: Les polítiques de distribució, asignació i planificació han d’analitzar-se en relació al tipus de sistema i aplicació considerats. S’investigaran propostes per a sistemes cluster,peer-to-peer i cloud, que incloguin la gestió a nivell de core.