El pòster “GPU-based Pedestrian Detection for Autonomous Driving” és un detector de vianants basat en la visió per ser utilitzat en conducció autònoma que ha estat guardonat com el millor pòster de la GTC (GPU Technology Conference) de 2016. Els estudiants Victor Campmany i Sergio Silva, amb l’ajuda d’un equip de professors del departament de ciències de la computació i del Centre de Visió per Computador, han estat els guanyadors d’aquest certàmen.

S’han presentat els següents treballs al GTC 2016:

-GEM3: CPU-GPU Heterogeneous DNA Sequence Alignment for Scalable Read Sizes. Alejandro Chacon. GPU Technology Conference 2016. San Jose. California.
-GPU-Based Pedestrian Detection for Autonomous Driving. GPU Technology Conference 2016. San Jose, California. Best Poster Award. V. Campmany, S. Silva, A. Espinosa, J.C. Moure, D. Vazquez, and A. M. Lopez
-Real-time 3D Reconstruction for Autonomous Driving through Semi-Global Matching. GPU Technology Conference 2016. San Jose, California. D. Hernandez-Juarez, A. Chacon, A. Espinosa, D. Vazquez, J. C. Moure, and A. M. Lopez. 
-Beyond Standards: A New GPU-Aware Image Coding System. Pablo Enfedaque. GPU Technology Conference 2016. San Jose, California.