Workshop MyCore – TELSEA

 

El dia 5 de febrer es va celebrar a l’hotel campus el primer Workshop del projecte Mycore – TELSEA amb assistents dels dos equips investigadors i una important assistència de representants de les empreses col·laboradores o interessades en el projecte.

Grups integrants del projecte MyCore – TELSEA

 • Grup d’Aplicacions de la Computació d’Altes Prestacions a la Ciència i l’Enginyeria de la UAB
 • Grup de Computació Distribuïda de la UdL

 

Empreses col·laboradores o interessades:


Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS)
Bull, Atos technologies"><br />
</a><br />
</span><br />
<span class="inline inline-left"><br />
<a class="clear" href="http://www.cragenomica.es"><br />
<img width="150" src="http://grupsderecerca.uab.cat/hpca4se/sites/grupsderecerca.uab.cat.hpca4se/files/crag.jpg" alt="CRAG"><br />
</a><br />
</span><br />
<span class="inline inline-left"><br />
<a class="clear" href="http://www.creaf.cat"><br />
<img width="150" src="http://grupsderecerca.uab.cat/hpca4se/sites/grupsderecerca.uab.cat.hpca4se/files/creaf.jpg" alt="CREAF | Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales "><br />
</a><br />
</span><br />
<span class="inline inline-left"><br />
<a class="clear" href="http://www.crg.eu"><br />
<img width="150" src="http://grupsderecerca.uab.cat/hpca4se/sites/grupsderecerca.uab.cat.hpca4se/files/crg.jpg" alt="Centre for Genomic Regulation - CRG"><br />
</a><br />
</span></p>
<p><!-- LOGO + Link > CSVS --></p>
<p><!-- <img width="150" src="" alt=""> --><br />
<span class="inline inline-left"><br />
<a class="clear" href="http://www.dell.es"><br />
<img width="150" src="http://grupsderecerca.uab.cat/hpca4se/sites/grupsderecerca.uab.cat.hpca4se/files/dell.png" alt="Dell España"><br />
</a><br />
</span></p>
<p><span class="inline inline-left"><br />
<a class="clear" href="http://www.euss.cat"><br />
<img width="150" src="http://grupsderecerca.uab.cat/hpca4se/sites/grupsderecerca.uab.cat.hpca4se/files/euss2.png" alt="EUSS enginyeria "><br />
</a><br />
</span><br />
<span class="inline inline-left"><br />
<a class="clear" href="http://eurecat.org"><br />
<img width="150" src="http://grupsderecerca.uab.cat/hpca4se/sites/grupsderecerca.uab.cat.hpca4se/files/eurecat.png" alt="Eurecat - Centro tecnológico de Cataluña "><br />
</a><br />
</span><br />
<span class="inline inline-left"><br />
<a class="clear" href="http://icn2.cat"><br />
<img width="150" src="http://grupsderecerca.uab.cat/hpca4se/sites/grupsderecerca.uab.cat.hpca4se/files/icn2.jpg" alt="ICN2: Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology"><br />
</a><br />
</span><br />
<span class="inline inline-left"><br />
<a class="clear" href="http://www.ieec.cat/"><br />
<img width="150" src="http://grupsderecerca.uab.cat/hpca4se/sites/grupsderecerca.uab.cat.hpca4se/files/ieec.png" alt="IEEC | Institut d
Helipistas SL | Servicios y trabajos en helicóptero
OTSA Maquinaria Eléctrica SLUAB Universitat Autònoma de Barcelona - UAB Barcelona