#

Eduardo César Galobardes

Titular d'universitat numerari
Coordinador del Master de High Performance Computing, Information Theory and Security

935812614
http://caos.uab.es/index.php?lang=ca

 Eduardo César

Titular d’universitat numerari

Despatx: QC/3030
CAOS - Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Escola d’Enginyeria. Campus UAB S/N.
08193 Bellaterra (Barcelona)

Telèfon: 935812614

Correu Electrònic: eduardo.cesar@uab.es

Publicacions: DBLP Eduardo César