Titol del projecte: Computació d'altes prestacions i l'aplicació a la ciència i enginyeria computacional

Nacional

Identificador del projecte: TIN2007-64974

Entitat finançadora: Ministeri d'Educació i Ciència