Desenvolupament d'eines bioinformàtiques per a l'anàlisi de la variabilitat de l'ADN a escala geno

Nacional

Identificador del projecte:CGL2009-09346

Entitat finançadora:Ministerio de Ciencia e Innovación