Títol del projecte: Eina de Suport a la decisió per a mitjans aeris en incendis forestals

Nacional

Identificador del projecte: CF613363

Entitat finançadora: Helipistas SL