Acte de celebració dedicat a Ramon Llull, organitzat per l’ARCHIVIVM LVLLIANVM, pel dia 27 de novembre de 2014

Com cada any, l’ARCHIVIVM LVLLIANVM de la Universitat Autònoma de Barcelona organitza una jornada acadèmica de celebració dedicada a Ramon Llull. Enguany, la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB és qui acollirà l’acte acadèmic. L’esperit d’aquest acte és difondre per tota la Universitat Autònoma la vida i la obra de Ramon Llull.

Lloc: Aula 001-Joan Maragall

Dia i Hora:  Dijous, 27 de novembre de 2014, de 12 a 13.30h.

Durant la setmana anterior i posterior, les vitrines de la Biblioteca d’Humanitats oferiran una exposició dedicada a Ramon Llull, les figures del seu mètode racionalista i referències literàries sobre la seva obra, titulada “Ramon Llull: les figures artístiques o la màquina de la veritat”.

Programa

La notícia d’aquest acte apareix publicada a la pàgina de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la manera següent:
Enguany la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB acull l’acte acadèmic que organitza anualment l’ARCHIVIVM LVLLIANVM, un grup de recerca adscrit al Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la UAB dedicat a l’estudi i edició crítica de les obres llatines de Ramon Llull (Palma de Mallorca, 1232-1316). Es tracta de celebrar la commemoració del Beat Ramon Llull, patró de la FTI, amb la intenció de difondre i recordar l’obra i el pensament d’aquest intel·lectual entre els estudiants universitaris de disciplines diverses. L’acte tindrà lloc el dijous 27 de novembre, a partir de les 12.00 h, a l’aula 001 (Joan Maragall). Fins ara, aquest acte ha estat acollit en diferents centres de la UAB, des de 2008, any que l’ARCHIVIVM va iniciar la sèrie de celebracions a la Biblioteca d’Humanitats. A continuació, l’organització d’aquest acte ha estat, sempre dintre de la UAB, ininterrompuda: el 2009, a l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial; el 2010, a la Facultat de Veterinària; el 2011, a les Facultats de Biociències i de Ciències; el 2012, a la Facultat de Filosofia i Lletres, i el 2013, a la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia. Per tant, el fet que enguany sigui la Facultat de Traducció i d’Interpretació el centre d’acollida permet a l’ARCHIVIVM mantenir viu el seu projecte de difusió dels estudis lul·lians entre els estudiants i professors de la nostra universitat. L’esmentat ARCHIVIVM, inserit en una “xarxa lul·liana” internacional, ofereix de manera divulgativa, ara a la Facultat de Traducció i d’Interpretació, la seva feina i les reflexions que es desprenen dels seus treballs. Així, per exemple, de cara a aquesta Facultat, és ressenyable el fet que la majoria de les més de 260 obres que va compondre el Beat van ser llegides en llatí arreu d’Europa, però moltes provenen de traduccions redactades originàriament en català. Ens trobem més a prop de l’any 2016, en què es commemora el 700è aniversari de la seva mort. Els membres de l’ARCHIVIVM LVLLIANVM tenim constància que diverses institucions civils i religioses de Mallorca i de Catalunya s’estan organitzant perquè el període comprès entre novembre de 2015 i novembre de 2016 sigui declarat formalment “any lul·lià”. La nostra intenció també serà, doncs, recordar una vegada més la figura de Ramon Llull, com a preàmbul i preparació de tot allò que es podrà sentir des de moltes altres institucions i llocs públics a partir de l’any vinent, és a dir, de l’any lul·lià. L’acte acadèmic del proper 27 de novembre començarà amb una presentació a càrrec d’Albert Branchadell, vicedegà d’Estudis de la Facultat de Traducció i d’Interpretació, i d’Óscar de la Cruz, membre de l’Archivium Lullianum. Tot seguit, el doctor Óscar de la Cruz pronunciarà la conferència “Vida i obres de Ramon Llull (1232-1316) segons les miniatures del Breuiculum [ms. Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, perg. 92, St. Peter]”. La segona conferència, a càrrec del doctor Francesc Josep Gómez, professor del Departament de Filologia Catalana de la UAB i de la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB, portarà per títol “Pensar en vulgar: l’emergència de la llengua en Ramon Llull”. Clourà l’acte una visita a l’exposició “Figures artístiques o la màquina de la veritat”, dedicada a les figures del mètode racionalista de Ramon Llull i a les referències literàries sobre la seva obra, que es pot veure del 17 de novembre al 7 de desembre de 2014 a la Biblioteca d’Humanitats de la UAB.

27/11/2014