11/06/2010

RITUS INFIDELIUM


Ritus infidelium. La práctica religiosa del otro, vista por los autores y artistas medievales.

Celebrado en la Universitat Autònoma de Barcelona y la Reial Acadèmia de Bonas Lletres de Barcelona del 24 al 26 de marzo de 2010

Programa definitivo

Coloquio organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Casa de Velázquez, con el apoyo de la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin y el Centre de Recherches d’Histoire Internationale et Atlantique (Université de Nantes)

Tema

La percepción del otro en la Edad Media en el ámbito religioso. Estudiaremos, de forma comparativa, textos e imágenes medievales en los que encontramos descritos o representos los ritos y prácticas de otras religiones distintas de la del autor o artista. Se trata de ver cómo tal cronista judío comprende el “hajj”, cómo tal muftí musulmán percibe la Eucaristía, cómo tal pintor cristiano representa el culto judío.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ritus infidelium. La pratique religieuse de l’autre, vue par des auteurs et artistes du moyen âge.

Universitat Autònoma de Barcelona et Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona du 24 au 26 març de 2010

Programme définitif

Colloque organisé par l’Universidad Autónoma de Barcelona et la Casa de Velázquez, avec le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme Ange Guépin et le Centre de Recherches d’Histoire Internationale et Atlantique (Université de Nantes)

Argument

Comment, au moyen âge, perçoit-on l’autre religieux?  Nous étudierons, de manière comparative, des textes et images médiévaux où il est question de décrire ou représenter les rites et pratiques d’autres religions que celle de l’auteur ou artiste. Il s’agit de voir comment tel chroniqueur juif comprend le hajj, comment tel mufti musulman perçoit l’Eucharistie, comment tel peintre chrétien représente le culte juif.

Nota de prensa en la web UAB

Experts internacionals analitzaran la percepció de les religions dels altres a l’Edat Mitjana

Com va descriure un escriptor musulmà l’Eucarístia a l’època medieval? Com va representar un pintor cristià el culte jueu? Més de XX experts internacionals intentaran donar resposta a qüestions com aquestes en el col•loqui “Ritus Infidelium. Mirades interconfessionals sobre les pràctiques religioses en l’Edat Mitjana”, que tindrà lloc del 24 al 26 de març a Barcelona, organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Casa de Velázquez i la Universitat de Nantes.

Una trentena de reconeguts especialistes en Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana dels Estats Units, d’Espanya, de França, d’Holanda, d’Itàlia i del Regne Unit, com ara el prof. John Tolan de la Universitat de Nantes, el prof. Pedro Bádenas del CSIC, el prof. Daniel Baloup de la Universitat de Toulosse o el prof. Gerard A. Wiegers de la Universitat d’Amsterdam, estudiaran textos i imatges medievals que descriuen o representen ritus i pràctiques religioses distintes a les que professaven els seus autors. S’analitzarà la percepció de las diverses manifestacions de la religió dels “altres” per tal d’esbrinar les similituds o les diferències de l’època estudiada amb les percepcions interconfessionals d’avui en dia.

El col•loqui “Ritus Infidelium” s’organitza dintre de les activitats del Grup de Recerca Interuniversitari Islamolatina ,amb seu a la UAB, que estudia el procés de la percepció del l’Islam en la Europa cristiana i la literatura de confrontació i controvèrsies entre cristians, jueus i musulmans, que té com a objectiu fer una aproximació al difícil diàleg interconfessional del món actual. Aquest Col•loqui internacional continua els treballs de relació interdisciplinari que l’equip de recerca va iniciar a l’any 2002 amb l’organització del Seminari internacional ”Musulmans i cristians a Hispania durant les conquestes dels segles XII i XIII”. 

S’ha de destacar la importància que pot oferir una reunió d’investigadors de les diverses branques d‘estudi del món antic i medieval, ja que permet un apropament mes complert als temes de interrelació de religions en conflicte.

Els dies 24 i 25 el col•loqui se celebrarà a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, mentre que el dia 26 es farà a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres.

L’assistència al col•loqui és lliure, encara que els interessats ho hauran d’indicar a les següents adreces de correu electrònic: john.tolan@univ-nantes i jose.martinez@uab.es.

Per a més informació:
José Martínez-Gazquez
Professor del Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
Tel: 93.581.1822
Jose.Martinez@uab.es

 

02/05/2010

V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico


V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico

  El V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico, organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Barcelona, se celebró durante los días 7 al 10 de Septiembre de 2009. El contenido del Congreso, el Latín Medieval Hispánico, entendido con un amplio criterio temático y cronológico, ha mostrado a los estudiosos españoles y de otros muchos paises particopamtes en él una amplia panorámica del momento actual de los estudios sobre el Latín Medieval Hispanico.

http://www.uab.es/congresolatinmedieval     /   cg.llati.medieval@uab.es

 

09/01/2008

Seminarios y cursos


  • Febrero de 2002: Musulmans i Cristians a Espanya en els segles XII i XIII

Robert Moore (Univ. of Edimburg) – Pedro Bádenas de la Peña (CSIC-Madrid) – Thomas Burman (Univ. of Tennessee) – José Martínez Gázquez (Univ. Autónoma de Barcelona) – John Tolan (Univ. de Nantes) – Miquel Barceló (Univ. Autónoma de Barcelona) – José Enrique Ruíz-Domènec (Univ. Autónoma de Barcelona) – Fernando González Muñoz (Univ. de A Coruña) – Henri Lamarque (Univ. de Toulouse) – Nàdia Petrus (Univ. Autónoma de Barcelona) – Oscar de la Cruz (Univ. Autónoma de Barcelona) – Antonio Biosca (Univ. d’Alacant).

Prof.: Óscar de la Cruz (UAB) – Alexander Fidora (Univ. Frankfurt, Alemanya)

Descriptor: Relació i estudi de textos medievals que es produïren arran del contacte intel·lectual entre musulmans i cristians durant l’Edat mitjana, sigui de tipus científic o de tipus doctrinal i apologètic. Traduccions llatines de textos àrabs. Textos cristians de refutació de l’Islam. Motivacions culturals per a la producció d’aquesta literatura. Textos en llengua original i en traducció.

  • Cursos de doctorado (UAB, 2004-2008): Literatura de confrontament islamo-cristià en l’Espanya medieval

Prof.: José Martínez Gázquez (UAB) – Óscar de la Cruz (UAB) – Cándida Ferrero (UAB)

Descriptor: La coexistència de cristians i musulmans en l’Espanya medieval va fer sorgir una sèrie de textos en què es reflecteixen les diverses maneres de relació entre ambdues societats. Literatura apologètica. Literatura de discusió religiosa o Cròniques de confrontament i justificació bèl·lica.