Agustí Justicia Lara

Becario
Doctorando
Universidad Autónoma de Barcelona
Facultad de Filosofía y Letras – Ciencias de la Antigüedad y Edad Media
Tel. 935813253

Graduat en Estudis Clàssics a la Universitat Autònoma de Barcelona (2016).

Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana a la Universitat Autònoma de Barcelona (2018).

Doctorand en el programa de Ciències de l’Antiguitat i Edat Mitjana amb l’especialitat de Filologia Llatina.

Treball final de màster: Itinerarium Symonis Semeonis: estudi filològic d’un viatge medieval.

Tesi doctoral sota la direcció de la professora Cándida Ferrero (UAB): Itinerarium Symonis Semeonis: edició, estudi i traducció.

Congressos i Seminaris:
V Seminario Islamolatina “(Des)velando identidades” amb la participació «El Corpus Islamolatinum com auctoritas en el discurs polèmic de Symon Semeonis», organitzat pels projectes d’investigació ECERM (Ref. 2017 SGR 1332) i ISLAMOLATINA (Ref. 2017 SGR 1787), celebrat entre els dies 18 i 19 d’octubre de 2018, a la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona.