Josep Maria Escolà Tuset

Investigador
Professor Titular de Filologia Llatina.
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Filosofia i Lletres – Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana- Filologia Llatina
Tel. : 93581141

Llibres

 • Pseudo-Cebrià, Poemes. Introducció, edició crítica, traducció i notes, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 2007.

Capítols de llibres i Articles

 • “El latín en Cataluña en el siglo VII”, Latin Vulgaire – Latin Tardif IX, Actes du IXe Colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Lyon 2-6 septembre 2009, Frédérique Biville, Marie-Karine Lhommé et Daniel Vallat (eds.), Lyon, 2012, 141-153.
 • “Las donaciones piadosas de los Condes de Barcelona”, Las donaciones piadosas en el mundo medieval, Alfonso García Leal (ed.), Oviedo, 2012, 333-352.
 • “La llengua de les actes de consagracions d’esglésies de l’antic Bisbat d’Urgell (s. IX-XII)”, Estudios de Latín Medieval Hispánico, Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico, Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009, José Martínez-Óscar De la Cruz- Cándida Ferrero (eds.), Firenze, 2011, 989-994.
 • “La interferència del cristianisme en la transmissió del món antic” ’Informació i comunicació a Grècia i Roma, edició a cura de M. Jufresa, Barcelona, 2011, 147-165.
 • “Poesía epigráfica latina en el medioevo catalán”, Actas do IV Congresso Internacional de Latim Medieval Hispânico (Lisboa, 12-15 de Outubro de 2005), Aires A. Nascimento-Paulo F. Alberto (coord.), Lisboa, 2006, 403-413.
 • “Poesía incorporada a las encíclicas mortuorias de Cataluña”, Actas del IV Congreso del “Internationales Mittellateinerkomitee”: Poesía latina medieval (siglos V-XV), Santiago de Compostela 12-15 septiembre 2002. M.C. Díaz y Díaz – J.M. Díaz de Bustamante (eds.), Firenze, 2005, 609-618.
 • “Los epitafios de los condes catalanes”, Biografía latina medieval y epigrafía, W. Berschin – J. Gómez – J. Martínez (eds.), Heidelberg, 2005, 107-120.
 • “El mensaje doctrinal en la poesía epigráfica latinocristiana”, Revista de Estudios Latinos 4, 2004, 153-161.
 • “El latín documental en la Cataluña del siglo XI”, Latin Culture in the Eleventh Century. Proceedings of the Third International Conference on medieval Latin Studies (Cambridge, Septembre 9-12 1998), Turnhout 2002, 304-314.
 • “La pugna entre latín y romance en los topónimos de la documentación medieval de Cataluña”, Actas del III Congreso Hispánico de Latín Medieval (León, 26-29 de Septiembre de 2001), vol. II. Maurilio Pérez coord., Universidad de León, 2002, 551-556.
 • “Latín y romance en los documentos de la Cataluña del siglo X”, II Congreso Hispánico de Latín Medieval, León 11-14 noviembre 1997. Actas…, coordinador Maurilio Pérez, León, 1998, 412-428.
 • “El latín vulgar en el área de la lengua catalana”, 4e Colloque international sur le latin vulgaire et tardif, Caen, 2-5 septembre 1994. Actes…, edités par Louis Callebat, Hildesheim, 1995, 49-61.