Tot i que la majoria d’arqueòlegs i d’arqueòlogues no ho cregui, l’arqueologia es una disciplina matemàtica (segons va dir en seu dia en David Clarke), en nivell d’igualtat amb la química, la física, etc. Es a dir, per resoldre problemes arqueològics hem d’utilitzar els mètodes de raonament desenvolupats en el llenguatge matemàtic.

Des de fa 20 anys, docents i personal de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona treballa en mètodes quantitatius i aplicacions informàtiques en l’arqueologia. El nostre objectiu sempre ha estat descobrir:

Que tipus d’acció social pot relacionar-se amb els conjunts específics de observables arqueològics. Es a dir, que l’efecte material ha estat produït pel acció social i de quina manera podem “reconstruir-la”  partint d’aquests efectes

Per què l’acció social en qüestió ha ocorregut en el passat, perquè va cambiar o perquè ha romes estable.

Les dades arqueològiques per tant, no son les coses per atresorar,  sinó mesures de la realitat. La variabilitat és una característica fonamental que posseeix la mesura d’una certa propietat en un conjunt d’individus, i segons què les mesures obtingudes son diferents a les d’una altre individu.

Història del grup

Qui som

Nostres aspiracions

On trobar-nos