Tota la investigació arqueològica depèn de les dades, i aquestes dades han de prendre forma digital per tal de ser utilitzades en diferents operacions d’anàlisi computacional. Avui en dia, les dades en format informàtic s’utilitzen extensivament en arqueologia. No obstant això, l’acceptació de les tècniques informàtiques resol una part dels problemes de gestió de dades, i obre un munt d’altres noves. Tot i que les dades digitals ja son una realitat de la pràctica arqueològica quotidiana, encara podem veure permanència dels hàbits adquirits en l’aplicació primerenca i tenir les seues conseqüències. Aquesta documentació “assistida per ordinador” produeix conjunts de dades mal estructurats, pitjor formalitzats i completament aïllats, que en la majoria dels casos no serveixen per a res més que reproduir digitalment els vells calaixos plens d’arxius impresos de documentació arqueològica. Quan hem de fer servir aquest tipus de dades en qualsevol procés explicatiu, aquestes deficiències esdevenen agudament problemàtiques.

En LAQU definim la Gestió de dades com un camp d’investigació ampli, i sota aquest nom de camp abordem diverses línies específiques que s’haurien d’integrar en un sistema inclusiu. La informació no és coneixement, però el coneixement és impossible sense informació. El marc computacional en la qual la informació i el coneixement poden interactuar és un marc generatiu en el qual la gestió de dades i la creació de coneixement estan integrats en una mateixa tasca. Hem anomenat aquest marc Telearqueologia (Barceló, Bogdanovic, Piqué 2004) i ho hem definit com a conjunt de conceptes, solucions i eines per a la integració i la manipulació de les dades heterogenis distribuïts en la WWW, amb l’objectiu de generar coneixement arqueològic. A través de diferents projectes de recerca ens centrem en el desenvolupament del registre de dades en treball de camp, estructuració de bases de dades, la formalització de dades, emmagatzematge de dades (data warehousing), integració de dades, ontologia i relacions semàntiques, mineria de dades per al descobriment de les relacions significatives, i representació de les dades.