Lis – Estudis socials i de gènere sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable, adscrit al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), té per objectiu analitzar les condicions socials de producció de la corporalitat, la subjectivitat, les emocions, i els seus efectes de poder, especialment en el camp de la salut , el treball i l’esport. Condicions caracteritzades per relacions de desigualtat de sexe, gènere, sexualitat, classe social, diversitat funcional i edat, des d’una aproximació sociològica, feminista i psicoanalítica. Abreviem el nom del grup amb el terme “Lis”. Lis és un terme que adoptem de Maria Jesús Izquierdo a Las, los, les (lis, lus): el sistema sexo/género y la mujer como sujeto de transformación social (1983), i el prenem com a un significant que incorpora un passat i s’orienta cap a un futur de dissolució dels gèneres. Per a nosaltres Lis és un neologisme per a designar vincles, pràctiques, emocions i significats de-generats o que tendeixen a ser-ho. Aquests sorgeixen de les interaccions dels subjectes en les múltiples formes de resistència reflexiva, emocional i activa, enfront dels patiments evitables.

En els nostres estudis donem un lloc central a la corporalitat, perquè la nostra premissa és que som éssers corporals en les nostres interaccions socials d’efectes objectivadors i subjectivadors encarnats. Volem contribuir en el camp de l’anàlisi social i, de manera específica, en el sociològic, a inserir en la seva trama explicativa i interpretativa la dimensió corporal. L’objectiu fonamental de Lis és doncs generar coneixement, formar i contribuir en els processos de transformació social presidits per la igualtat, equitat i justícia psicosocial, per aconseguir reduir el patiment evitable encarnat. El grup està format per persones investigadores de l’àmbit de la sociologia, de la psicologia i de la psicoanàlisi, i per persones en formació doctoral.

Lis és hereu del GESES – Grup d’Estudis sobre Emocions, Sentiments i Societat (1991-2013) del Departament de Sociologia de la UAB, fundat per la professora María Jesús Izquierdo. El GESES tenia com a objectius fundacionals potenciar la investigació social en el camp dels estudis de gènere, fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere de forma transversal en la investigació social, i estudiar des d’una perspectiva interdisciplinària la construcció social de les emocions en relació amb les principals dimensions de la desigualtat social. Hem iniciat aquesta nova etapa al gener del 2014, hem fet nostres aquests objectius fundacionals i els hem orientat cap al camp dels estudis de la corporalitat i la subjectivitat.

Actualment, Lis forma part dels Grups de Recerca de la Generalitat de Catalunya reconeguts (2021 SGR 00014), coordinat pel Doctor Enrico Mora, i forma part del CORE en Salut Mental de l’Esfera UAB (CEI), Comunitat de Recerca Estratègica de la UAB.

Política d’accés obert:

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons.