La seva activitat docent durant més de 25 anys va estar centrada en el camp de la Producció Animal i, especialment, en Nutrició Animal. Des de la seva incorporació a la UAB va participar activament en la docència teòrica i pràctica de les assignatures de Nutrició i Alimentació Animal, Producció Porcina (de la que va ser responsable durant 17 anys) i col.laborant puntualment en Producció d’Aus i Tecnologia de la Fabricació de Pinsos.

S’ha de destacar la seva participació directa com a responsable de la creació el 1993 i el seu desenvolupament posterior d’una assignatura pionera en el currículum veterinari, centrada en l’Alimentació i Maneig dels Animals de Companyia.

Paral.lelament va col.laborar activament en la docència de tercer cicle, impartint i sent responsable de les assignatures del Programa de Doctorat de Producció Animal de la UAB. D’altra banda va organitzar i col.laborar en el desenvolupament de Diplomatures i Màsters d’especialització i, en Cursos, Seminaris i Jornades posgrau relacionades amb la Nutrició Animal, la Producció Animal i el sector dels anomenats “Petfood”.

Al llarg de tots aquests anys, Mariola sempre va demostrar el seu esperit de millora i  innovació docent, esdevenint un pilar fonamental en els diversos reconeixements de qualitat docent universitària que li han sigut atorgats a la Facultat de Veterinària de la UAB.