Llicenciada en Veterinària (promoció 1977-1982), especialitat Producció Animal, per la Facultat de Veterinària de la Universidad de Zaragoza, obtenint la qualificació d’Excel.lent.

Posteriorment va realitzar el Curso Superior de Producción Animal en l’Institute de Hautes Etudes Agronomiques Mediterraneennes (IAMZ) obtenint la màxima qualificació d’Excel.lent Cum Laude.

La seva activitat docent i investigadora en el camp de la Nutrició Animal es va iniciar quan es va incorporar al grup de Nutrició Animal de la Facultat de Veterinària de la Universidad de Zaragoza sota la direcció del Dr. Carlos Castrillo i la tutela dels Drs. Guada  i Gasa, obtenint el títol de doctor el 1988.

Un any després es va incorporar com a Professora Titular d’Escola Universitària al grup de Nutrició Animal del Departament de Patologia i Produccions Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona, obtenint al juliol de 1991 la plaça de Professora Titular d’Universitat, perfil: Nutrició Animal.

En l’any 2002, gràcies a la seva formació integral i multidisciplinar va obtenir la Diplomatura Europea en Nutrició Comparada per l’European College of Veterinary and Comparative Nutrition.