• 2012, Ferrero Hernández, Cándida. Ejemplos de relectura de la tradición clásica en clave de literatura de género. Methodos 1 193-200
  • 2012, Carbonell i Manils, Joan. El llatí a les Proves d’Accés a les Universitats de Catalunya (PAU). L’harmonització de contraris. Methodos 1 17-28
  • 2012, Cortadella, Jordi i Antela, Borja. El Màster i la formació de l’investigador en Història Antiga: l’experiència del workshop com a mitjà d’avaluació. Methodos 1 231-244
  • 2012, Dejuan Gonzalez, Laura. El treball cooperatiu a l’aula de llatí. Methodos 1 133-142
  • 2012, Blecua del Álamo, Luisa i Noguerol Cañas, Manuel. Experiència docent en l’aplicació del mètode Lingua Latina per se illustrata, de Hans Ørberg. Methodos 1 129-132
  • 2012, Pomer Monferrer, Lluís. Innovació educativa a l’assignatura de Llatí dels graus de Filologia. Methodos 1 143-154
  • 2012, de la Rosa Cubo, Cristina i Martín Ferreira, Ana Isabel. Innovación docente y máster de Secundaria. Methodos 1 267-276
  • 2012, Puigvert, Gemma. L’avaluació per competències en les activitats d’aprenentatge del nou grau en Estudis Clàssics. Methodos 1 277-280
  • 2012, Cano, Pedro Luis. La epopeya, de los Lumière a la HBO: aspectos dialécticos de un estado de la cuestión. Methodos 1 69-90
  • 2012, de la Rosa Cubo, Cristina, Molpeceres Arnáiz, Sara, i Martín Ferreira, Ana Isabel. La metodología SACC en el grado en Estudios Clásicos : propuesta de seminario. Methodos 1 209-226
  • 1 2 3 4 Següent › Últim »