Guia per a l’ús no sexista del llenguatge a la UAB

Tant en la llengua catalana com en la castellana s’ha normalitzat l’ús de les formes masculines per fer referència a persones i col·lectius de manera genèrica. Aquest fet ha comportat l’elaboració de discursos en què les dones no hi són presents. Per tal d’evitar el sexisme en el llenguatge, s’ofereix a la comunitat un recull de possibles solucions per garantir la igualtat en aquest camp, adaptant la llengua a les necessitat dels nostres temps.

Així, doncs, aquesta eina ofereix un conjunt de recursos o estratègies lingüístiques en l’ús del català, castellà i anglès per evitar, sempre que sigui possible, el masculí com a genèric i incorporar d’aquesta manera la presència de les dones en els textos redactats.