A l’enllaç següent trobareu una taula que recopila les principals qüestions tractades a la Guia de llengua no sexista de la UAB, en especial sobre la freqüència amb què apareixen els problemes i amb un breu resum de solucions possibles.

Taula annex