Les llengües romàniques


Gènere i Sexe


El masculí genèric


Què cal evitar, i com?