En català i en castellà, la categoria no marcada és la masculina. És per aquest motiu que en determinats casos, com ara per fer referència a grups que inclouen persones dels dos sexes, en aquestes llengües es poden utilitzar i se solen utilitzar les formes corresponents al gènere masculí amb valor genèric. Un exemple clar de com funciona aquest mecanisme és el fet que frases com ara «En aquest departament hi ha catedràtics de tots dos sexes» tinguin sentit i siguin d’allò més naturals i, en canvi, frases com ara «En aquest departament hi ha catedràtiques de tots dos sexes» produeixin astorament i confusió.

No obstant això, aquest doble valor del gènere masculí, específic (referent als homes) i genèric (referent als homes i les dones), ha creat molts malentesos al llarg de la història, en general amb conseqüències greus per a les dones. Per aquest motiu, en la societat actual, moltes persones consideren que l’ús del masculí amb valor genèric oculta i/o exclou les dones. I cal admetre que és cert que pot excloure-les.