En molts casos, no hi ha simetria semàntica entre el masculí i el femení de noms i adjectius, sovint perquè el femení té connotacions negatives:

Masculí Femení
un qualsevol una qualsevol (‘prostituta’)
el minyó la minyona (‘noia de servei’)
un fresc una fresca (‘prostituta’)
el general la generala (‘dona del general’)
el gobernante la gobernanta (‘dona de servei’)
un hombre público una mujer pública (‘prostituta’)
golfo golfa (‘prostituta’)

Possiblement, a mesura que les dones ocupin més alts càrrecs, ens familiaritzarem amb les designacions femenines i aquestes s’acabaran imposant. Un exemple clar és el del substantiu alcaldessa, que ha passat de significar només ‘dona de l’alcalde’ a significar ‘dona que ocupa l’alcaldia’.

A vegades el que es produeix és que hi ha una especificitat d’un adjectiu o un nom en relació amb un dels dos sexes:

Solem dir… En canvi, no solem dir…
La teva dona és molt bonica El teu home és molt bonic
Hi ha dues noies força bufones Hi ha dos nois força bufons
Deixa’m estar! Ets una bruixa! Deixa’m estar! Ets un bruixa!Deixa’m estar! Ets un bruixot!
¡Eres una zorra! ¡Eres un zorro!
Con esa actitud, pareces una monja Con esa actitud, pareces un monje

La solució és buscar adjectius o expressions que puguin funcionar per als dos sexes.

Proposem En lloc de
Són uns fleumes Ella és una bleda i ell és un nena
Persones molt atractivesGent molt atractiva Dones molt boniques i homes ben plantats
Están muy cachas Ella es una camionera y él muy machote
She is a strong/independent woman She’s very masculine

En general, hem de trobar alternatives a l’ús d’estereotips de qualsevol tipus:

Proposem En lloc de
He’s such a softy He’s such a sissy
We need someone with a caring/considerate attitude We need someone with a feminine touch

Estereotips