Encara avui dia, determinades professions s’associen només als homes o només a les dones. Solen ser oficis i càrrecs en què predomina un dels dos sexes, però no necessàriament. El resultat és que s’utilitza el femení per designar feines desprestigiades i el masculí per designar feines amb prestigi. Per evitar aquesta tendència, recomanem utilitzar termes que englobin homes i dones, mitjançant alguns dels recursos que hem descrit més amunt.

Proposem En lloc de
el personal de neteja les dones de la neteja,les dones de fer feines
el personal infermer,el personal d’infermeria les infermeres*
el personal de secretaria les secretàries
els auxiliars de vol, el personal de vol (un hoste o una hostessa de vol) les hostesses
l’equip mèdic, el cos mèdic els metges
aviador, aviadora piloto (no té femení)
limpiador, limpiadora señora de la limpieza
acompañante señora de compañía

* En el cas de les infermeres, l’ús de la forma femenina també seria recomanable en el sentit de fer visible les dones en aquesta professió; en canvi, l’ús del masculí (els infermers) com a genèric seria clarament invisibilitzar les dones i treure’ls el protagonisme que sens dubte tenen en aquesta professió. Un cas similar, en català, és el de les llevadores, en què es considera genèric el femení, atès que encara no hi ha una altra forma per anomenar tot el col·lectiu (a banda que actualment és una professió majoritàriament femenina).

Finalment, volem puntualitzar que, en algunes frases, no només es pressuposa que els subjectes a què es fa referència són d’un sexe concret, sinó que, a més a més, es pressuposa que aquests són heterosexuals:

Proposem En lloc de
L’assegurança cobreix els afiliats i també els seus cònjuges L’assegurança cobreix els afiliats i també les seves dones
A la inauguración podrán acudir los concejales acompañados de sus parejas A la inauguración podrán acudir los concejales acompañados de sus mujeres
Lecturers and their partners are invited Lecturers and their wives are invited

Estereotips