Sovint, quan es parla d’un home només s’utilitza el cognom, mentre que quan es parla d’una dona s’utilitza o bé només el nom, o bé el nom i el cognom, o bé el cognom precedit de l’article femení la o de la forma de tractament la senyora. Evidentment, aquesta asimetria s’ha d’evitar utilitzant una designació paral·lela.

Proposem En lloc de
Tant Tísner com Rodoreda…Tant en Tísner com la Rodoreda… Tant Tísner com la Rodoreda…
Josep-Lluís Carod-Rovira i Pilar RaholaCarod-Rovira i Rahola Carod-Rovira i Pilar Rahola
Asistieron al acto Merkel y Obama Asistieron al acto la Merkel y Obama.
Puigcercós y Geli han comparecido ante… Puigcercós y la señora Geli han comparecido ante…
McCain and Palin admit defeat McCain and Sarah Palin admit defeat
Contact Dr. Dyke or the secretary Ms. Green Contact Dr. Dyke or his secretary, Jane

Pel que fa als tractaments, el doble tractament de les dones, senyoreta i senyora, fa referència a si són solteres o casades, mentre que el tractament dels homes, senyor, no fa distincions entre solters i casats. Per eliminar aquesta asimetria discriminatòria, evitarem l’ús del tractament senyoreta i utilitzarem senyora i senyor, independentment de l’estat civil de les persones a què fem referència. En el cas de l’anglès, des de fa anys s’ha desenvolupat una forma nova de tractament per a les dones, Ms., actualment totalment establerta, que no fa referència al seu estat civil.

Proposem En lloc de
la senyora Amblàs la senyoreta Amblàs
la señora Sayols la señorita Sayols
Ms. Owen Mrs. Owen, Miss Owen

A diferència d’altres països d’Europa, a Catalunya i a l’Estat espanyol la dona conserva els seus cognoms un cop casada. Malgrat tot, hi ha el costum de referir-se a les parelles mixtes mitjançant l’article masculí plural els (acompanyat, a voltes, del substantiu senyors) i el cognom de l’home. En aquests casos, el que cal és fer servir termes col·lectius o desdoblaments.

Proposem En lloc de
Ha vingut la família Galera i PotronyHan vingut els Galera-Potrony Han vingut els Galera
Han vingut la senyora Potrony i el senyor Galera Han vingut els senyors Galera
Han vingut el senyor Galera i la senyora Potrony

En gairebé tots els països de parla anglesa, les dones casades adopten el cognom del seu marit. Tot i això, s’ha d’evitar la pràctica de dirigir-se a una dona casada fent servir el nom complet del marit precedit per Mrs.

Proposem En lloc de
Ms. Rebecca White Mrs. David White

Continuant amb els exemples d’asimetries discriminatòries, també hi ha asimetria quan en un discurs s’anomena les dones per la seva condició sexual i, en canvi, s’anomena els homes per la seva posició social:

Proposem En lloc de
Es presenten a concurs dues candidates i tres candidats Es presenten a concurs tres candidats i dues dones

Sovint s’utilitzen aposicions que tenen com a nucli el terme dona seguit de les denominacions que n’indiquen la posició pública (dones militars) per marcar el sexe. En aquest sistema, de nou la identificació social o professional de la dona passa a un segon terme i és la seva condició sexual la que preval. A més a més, sovint és un sistema redundant, que es pot simplificar utilitzant la forma femenina i l’article femení.

Proposem En lloc de
Dues militars han protestat… Dues dones militars han protestat…
Les advocades que van assistir a la reunió no van firmar l’acord Les dones advocades que van assistir a la reunió no van firmar l’acord

Una regla que ens pot servir per detectar les asimetries sexistes de què acabem de parlar és la regla d’inversió, que consisteix a substituir la paraula de la qual sospitem pel seu corresponent de gènere oposat. Si la frase resulta inadequada, probablement ens trobem davant d’un enunciat sexista. És el cas de senyoreta, explicat anteriorment; en aplicar la regla d’inversió, el corresponent masculí seria senyoret, un tractament amb unes connotacions ben diferents. Vegem-ne un exemple en anglès:

Proposem En lloc de
The committee is made up of two men and three women The committee is made up of two men and three girls

Finalment, cal recordar que s’ha d’evitar de presentar la dona en relació de dependència de l’home quan els dos comparteixen una situació d’igualtat.

Proposem En lloc de
Al cotxe accidentat, hi viatjaven dos matrimonis noruecs Al cotxe accidentat, hi viatjaven dos noruecs amb les seves dones
Notificando el embargo a los cónyuges D. Antonio Gómez y Dña. Ana Pérez Notificando el embargo a D. Antonio Gómez y a su esposa Dña. Ana Pérez

Estereotips