A voltes, el recurs més útil i eficient és fer petits canvis de redacció. Tot seguit, us en descrivim uns quants. Us recordem que, com la resta de recursos que proposa aquesta guia, no es poden utilitzar arbitràriament, sinó sempre depenent del context.

Canvi del determinant amb marca de gènere per un pronom o un altre determinant que no en tingui (tothom, qualsevol, cadascú, ningú, cap, etc.):

Proposem En lloc de
El coneixement implícit que té qualsevol parlant… El coneixement implícit que té el parlant…
Cada estudiante recibirá… El estudiante recibirá…

Canvi de l’adjectiu o el substantiu per un d’invariable:

Proposem En lloc de
el carnet d’estudiant el carnet d’alumne
Barcelona té 1.619.337 habitants Barcelona té 1.619.337 ciutadans

Canvis de redacció amb relació a la pronominalització:

Proposem En lloc de
Miren d’entendre’s mútuament Miren d’entendre’s entre ells
Qui sol·liciti El sol·licitant
Qui presenti la demanda

Qui vulgui presentar una demanda

El demandant

Utilització de la passiva reflexa:

Proposem En lloc de
Hem de procurar que es participi en les activitats Hem de procurar que els nois participin en les activitats
La vacant per a la qual se us va entrevistar (o us vam entrevistar) La vacant per a la qual vau ser entrevistat
Cuando se solicite la devolución de la fianza, se deberá aportar fotocopia de la licencia Cuando el usuario solicite la devolución de la fianza, deberá aportar fotocopia de la licencia

Utilització del verb en lloc de l’adjectiu o el nom:

Proposem En lloc de
Cal decidir qui coordinarà les pràctiques Cal decidir qui serà el coordinador de les pràctiques
No sabemos quién participará primero No sabemos quién será el primer participante

Pas de la veu passiva a l’activa:

Proposem En lloc de
Tenir l’obligació de complir un deure Estar obligat a complir un deure
Opció c del formulari: he respost que hi tenia interès (o que m’interessava) Opció c del formulari: he respost que hi estava interessat
El rector o rectora debe convocar la reunión con una semana de antelación El rector o rectora está obligado a convocar la reunión con una semana de antelación

Utilització d’adjectius equitatius (que no connoten sexualment), com ara infantil, humà, docent, juvenil, funcionarial:

Proposem En lloc de
un espectacle infantil (o per a infants) un espectacle per a nens
els drets humans els drets de l’home
una lectura juvenil una lectura para los jóvenes

Simplificació de la redacció:

Proposem En lloc de
Permet una lectura més fàcil Permet una lectura més fàcil als nens
Eleccions per sufragi Eleccions per sufragi dels electors
Per renovar el carnet de biblioteca, cal portar… Els lectors i lectores interessats a renovar el carnet de biblioteca han de portar…

Documents canvis mínims
Recursos