Com hem vist en l’apartat anterior, podem substituir les denominacions referides a persones per expressions amb referents no personals. Concretament, en els últims exemples hem mostrat construccions metonímiques en què l’acció, la funció o l’organisme substitueixen la persona. Tot seguit, posem més exemples d’aquestes construccions i d’altres que també tenen referents no personals.

Proposem En lloc de
Amb la col·laboració de Col·laboradors
Redactat per Redactors
Repartiment Actors
Us donem la benvinguda Benvinguts
Hi ha hagut dues sol·licituds Hi ha hagut dos sol·licitants
Autoria: Amanda Giné i Martí Areny Autors: Amanda Giné i Martí Areny
És necessari haver obtingut el grau de Matemàtiques És necessari haver obtingut el títol de graduat en Matemàtiques
Mercè Rodoreda és la millor ploma de la literatura catalana del segle XX Mercè Rodoreda és el millor autor de la literatura catalana del segle XX
Cal tenir formació en mediació Cal tenir formació de mediador
La justícia no sap com tractar aquest problema Els jutges no saben com tractar aquest problema

Documents expressions neutres
Recursos