Formes dobles


El recurs d’utilitzar les formes dobles —ho acabem de veure— és una solució que resulta especialment útil en la salutació de circulars i de cartes de destinatari múltiple o indeterminat, i també en formularis i impresos, és a dir, en documents oberts. Cal, però, sempre que sigui possible, utilitzar altres recursos més econòmics i naturals, com ara expressions neutres o despersonalitzades (vegeu l’apartat 3) o el masculí plural genèric (vegeu l’apartat 2). En el cas d’impresos, si realment cal emprar una expressió amb marca de gènere, com que l’imprès acostuma a ser un text curt i amb gran economia d’espai, podem fer servir el sistema de dobles formes separades per barres.

Tal com hem explicat al final del capítol anterior, a l’apartat sobre documents, en els textos legals i normatius (reglaments, convocatòries, convenis), per assegurar la validesa general dels documents, cal tenir en compte que els càrrecs poden ser ocupats tant per homes com per dones i evitar l’ús del masculí singular per generalitzar.


Formes dobles
Coordinació i concordança en l’ús de les formes dobles