Diccionari biogràfic de Parlamentaris de Catalunya (1810-1939)

Des de l’any 2002, el Grup d’Història del Parlamentarisme, SGR del Departament d’Història Moderna i Contemporània, està portant a terme l’elaboració d’un Diccionari Biogràfic de Parlamentaris de Catalunya.

El SDHC ha portat a gestió tècnica del projecte des del seu inici i continua donant-li suport  i assessorament.

 Objectius del projecte

 Aquest projecte tenia l’objectiu de construir un Sistema de gestió e informació documental, és a dir, una base de dades sobre els parlamentaris de Catalunya que van exercir la seva tasca política durant el període comprés entre 1810-1939.
La base de dades documental realitzada es va projectar  com a una eina de suport a la recerca que permetés agrupar en una mateixa aplicació la informació biogràfica, bibliogràfica i documental sobre parlamentaris i alts càrrecs polítics catalans del s. XIX i XX. La recollida i centralització de la informació factual (biogràfica), bibliogràfica (investigacions i documents secundaris) i documental (documents primaris) en una mateixa infraestructura permet l’establiment de múltiples variables d’investigació (ideologies, estudi de la “qüestió catalana” en diferents períodes i conjuntures històriques…) i l’elaboració de productes derivats de l’explotació de la informació aplegada i analitzada (diccionari biogràfic de parlamentaris catalans, vocabulari de terminologia política, bibliografies temàtiques, etc.)
Amb el disseny d’aquesta eina de suport a la recerca es pretenia explorar i explotar de forma exhaustiva totes les fonts bibliogràfiques, hemerogràfiques i arxivístiques existents.
L’objectiu immediat que es derivà d’aquesta base de dades era  l’elaboració d’un Diccionari Biogràfic de Parlamentaris que recollís la informació personal, professional, política i l’activitat parlamentaria dels diputats i senadors de Catalunya.

 

Treball tècnic gestionat pel SDHC

 Des del punt de vista tècnic, de les fites aconseguides en el projecte, cal destacar el disseny del Sistema de Gestió Documental. Aquest sistema parteix de la realització de quatre bases de dades interrelacionades i amb enllaços als documents i fonts d’informació recollits durant la investigació.
Les quatre bases de dades, amb estructures de camps adaptades a les normatives internacionals d’intercanvi recullen: dades biogràfiques de cada parlamentari (dades personals, professionals i acadèmiques, vida política i parlamentaria, amb enllaços a les fonts d’informació recollides i treballades: índex del Diario de Sesiones, discursos, selecció de textos, imatges, i altres recursos electrònics); bibliografia i l’obra escrita pel parlamentari (catàleg normalitzat amb referències bibliogràfiques: estudis, biografies, articles, tesis i tesines, etc. sobre els diferents parlamentaris catalans i sobre la seva obra escrita) ; documents d’arxiu (catàleg de referències dels documents primaris amb accés al text complert); i finalment la base de dades amb la informació oficial subministrada per l’Arxiu Històric del Congrés.
La realització del projecte ha suposat doncs, un exhaustiu i extens treball de camp i d’investigació en la identificació dels parlamentaris (depurant errades en les fonts oficials) i en la localització, anàlisi i digitalització de les seves fonts en arxius de Catalunya i Espanya i en catàlegs bibliogràfics, obres de referència i altres recursos.
Finalitzat el treball de localització de les fonts, es va procedir a la selecció dels especialistes que havien d’elaborar les diferents entrades del diccionari i se’ls va lliurar tota la informació recollida per procedir a la redacció de les biografies.
Ha estat necessari ponderar la rellevància de cada parlamentari dins el diccionari partint de la seva participació en la vida parlamentària i realitzar també un manual d’estil que permetés homogeneïtzar la redacció de les diferents biografies.
En aquests moments es troben en procés de redacció les biografies dels parlamentaris dels períodes 1810-1814 i 1869-1923 (822 entrades) i en procés de recollida d’informació dels del període 1854–1868 (519 parlamentaris).

Difusió dels resultats del projecte

En aquests moments es pot consultar en línia les biografies dels “Diputats de Catalunya a les Corts republicanes (1931-1939)”, sota una interfície de consulta dissenyada pel SDHC i gestionada pel motor de cerca wwwisis.

En breu es podran consultar les biografies dels parlamentaris del període 1900-1923.