El servei de Webs UAB té la finalitat de difondre informació institucional, de recerca i de divulgació científica de la Universitat Autònoma de Barcelona

Ja teniu disponible el manual d’ús de Webs UAB.

Quines tipologies de pàgines es poden allotjar en aquest servei?

Pàgines web que no tenen cabuda en el portal principal però que tenen un interès institucional. S’hi inclouen aquestes tipologies de pàgina:

  • Pàgines de grups de recerca reconeguts de la UAB. Definició de grup de recerca UAB.
  • Pàgines de projectes de recerca vigents
  • Pàgines de grups d’innovació docent de la UAB vigents
  • Pàgines d’esdeveniments, seminaris i trobades científiques
  • Pàgines de continguts institucionals
Com puc crear una nova pàgina?

Ens podeu enviar una sol·licitud a través del formulari “Alta d’un web” del menú principal d’aquesta pàgina. Tingueu en compte que la persona que fa la petició ha de ser personal en actiu de la UAB (PDI o PAS).

En un termini de 15 dies laborables, la Unitat de Web revisarà la petició i us donarà resposta.

Un cop tingueu accés a la vostra pàgina, podeu començar a introduir els vostres continguts de forma autònoma (la plataforma és un autoservei). La persona responsable de la pàgina haurà de vetllar perquè els continguts siguin correctes i que estiguin actualitzats. La persona responsable de la pàgina podrà afegir més editors/es des del Tauler d’administració de la pàgina.

Quan s’eliminen les pàgines?

Per tal de no mantenir pàgines desactualitzades, s’han establert els següents criteris per eliminar les pàgines web no vigents:

  • Pàgines de grups de recerca no vigents
  • Pàgines de projectes de recerca després de 7 anys de la seva finalització
  • Pàgines de grups d’innovació docent de la UAB que es determini que no són vigents
  • Pàgines d’esdeveniments després de 2 anys de la data de l’esdeveniment
  • Pàgines de continguts institucionals quan el seu contingut ja no sigui rellevant o bé que no s’actualitzin durant tot un curs acadèmic

Quan us avisem del tancament de la pàgina web de la que sou responsables, per algun dels motius anteriors, en cas que volgueu mantenir-ne els continguts, podeu contactar amb el Servei de Biblioteques per sol·licitar la preservació al Dipòsit Digital de Documents.

Aparença, temes i ginys

L’aparença de les pàgines al servei de Webs UAB segueix la Guia d’estil web de la UAB. Per aquest motiu, no està permès canviar el tema del lloc web ni tampoc canviar els colors predominants de la pàgina. No està permesa la instal·lació de ginys propis. En cas de necessitar un giny específic, podeu sol·licitar-ho a través del formulari de contacte i revisarem si és pertinent afegir-lo.

Accés amb NIUs institucionals

Per sol·licitar la creació d’una nova pàgina o per accedir a l’administració d’una pàgina existent, cal que utilitzeu el correu electrònic personal corporatiu de la UAB.

D’acord amb la política de seguretat TIC de la Universitat, us recordem que els comptes no personals només es poden utilitzar per accedir al correu electrònic, per accedir a altres aplicacions corporatives, és imprescindible l’ús del vostre compte personal. Si teniu algun dubte relacionat amb aquesta política, podeu posar-vos en contacte amb el CAS (Telèfon 93.581.2100) o veure’n la informació a la gestió de les paraules de pas.

Quins continguts no es poden incloure a Webs UAB?

No està permesa la creació de pàgines web oficials de centres docents, serveis, departaments, d’oferta acadèmica ni altres apartats corporatius que ja estan inclosos en la plataforma corporativa Oracle Webcenter Sites de la Universitat.

No es permet crear pàgines per allotjar continguts docents ni relacionats amb alguna assignatura o curs. Cal publicar els materials docents dins el Campus Virtual UAB.

Les pàgines no poden contenir informació comercial ni publicitat encoberta ni tampoc contingut il·legal, obscè, difamatori, amenaçador, que infringeixi els drets de propietat intel·lectual, que envaeixi la privacitat o que sigui injuriós o objectable. En tractar-se d’un servei corporatiu, tampoc hi tenen cabuda pàgines dedicades a opinions, vivències o aficions personals.

Aprendre WordPress

Webs UAB fa servir el gestor de continguts WordPress. Els continguts de cada pàgina de Webs UAB els ha d’introduir la/es persona/es editores de la pàgina.

Per ajudar-vos en aquesta tasca, hem creat un manual de WordPress amb indicacions senzilles per aprendre a configurar els aspectes bàsics de la web, crear menús, afegir continguts i tenir la web en diferents idiomes.