Aquesta plataforma de Webs UAB està gestionada des de la Unitat de Web de l’Àrea de Comunicació i Promoció. Si teniu alguna incidència o dubte treballant amb WordPress caldrà que empleneu el Formulari de gestió d’incidències. És de gran utilitat que faciliteu el màxim d’informació possible. Això implica:

  • En el camp “A quina URL tens la incidència o dubte?” indiqueu específicament la URL de la pàgina concreta dins del vostre lloc web on hi ha la incidència o on cal fer algun canvi.
  • En el camp “Explica breument la incidència detectada” només cal posar un titular del problema o un resum breu. Poques paraules, si són les adequades, ja seran suficients. L’explicació detallada cal posar-la al camp “Explica’ns amb tot el detall possible la teva incidència o dubte”.
  • Les captures de pantalla són de gran utilitat sobretot quan es tracta de mostrar errors que us hagi donat la pàgina web. Però intenteu no limitar-ho tot a la captura de pantalla, si ens podeu fer una explicació del problema en el camp “Explica’ns amb tot el detall possible la teva incidència o dubte”, millor.