El passat 16 de novembre en el marc de la Casa Convalescència, dins el complex arquitectònic de l’Hospital de Sant Pau, vam celebrar la 8ª edició del premi Amics de les Biblioteques de la UAB.

Va ser una nit molt emotiva protagonitzada per persones i entitats vinculades a les terres empordaneses i dins l’àmbit científic en particular. Josep de l’Hoyo i Jordi Sargatal van ser mereixedors de l’homenatge de la comunitat universitària UAB en reconeixement a la donació de la Biblioteca de Lynx Edicions, una editorial singular, especialitzada en ornitologia i el mon naturalista. A continuació Marti Pumarola, catedràtic de la Facultat de Veterinària UAB, va rebre l’escalf dels assistents per la seva tasca com a impulsor del Fons d’Història de la Veterinària i la seva vocació per la preservació i difusió en obert del patrimoni històric veterinari.

Josep del Hoyo

Corrien els anys 80 quan en terres empordaneses es forjava una intensa i viscuda lluita en defensa dels Aiguamolls de l’Empordà que permetria la creació de l’actual Parc Natural. Així ens glossava Maria Angels Anglada aquells moments viscuts en el poema Aiguamolls: “Enviaireu aquest recer vivent/Que ja de lluny enyoren tantes ales ?/No trobarà més l’aigua nodridora/ i els verds amagatalls l’ocell del Nord?…”citat a: (Sargatal, 2014)

Jordi Sargatal

En Josep havia covat el seu interès ornitològic a través d’un viatge a l’Africa i, davant la manca de fonts completes i fiables va néixer la idea de crear un projecte global que permetés la identificació de tot ésser amb bec i ales. Entre el 87 i 89 es generaria l’empresa Lynx edicions que permetria la creació de la gran obra “Handbook of the Birds of the World” que va veure la llum el 1992. (Josep del Hoyo Calduch, 2010) Com tantes altres iniciatives els “tocats per la tramuntana” han assolit grans fites, com el Handbook d’ocells que va continuar amb el de mamífers. A qui se li hauria pogut ocórrer un projecte semblant sinó a uns empordanesos de naixement i d’adopció ?   

Martí Pumarola

Per aquella època en Marti començava la seva activitat docent a la Facultat de Veterinària en els àmbits d’anatomia, anatomia patològica, neuropatologia i, també, en la Història de la Veterinària que li va permetre gaudir i infondre l’estima per la professió veterinària als joves estudiants de veterinària, tot i teixint complicitats amb historiadors de la veterinària de diferents origens. Des del deganat i a través d’organitzacions com el Priocat, Banc de Teixits Animals, Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica, i darrerament participant en temes d’ètica animal al Center for Animal Law and Policy (ICALP) va impulsar el seu interès per la cosa pública, preocupació que va traslladar amb la seva implicació a la Biblioteca de Veterinària de la UAB. En el marc del secretariat de l’Associació Catalana d’Història de la Veterinària, i cercant la col·laboració dels col·legis de veterinaris de Catalunya, es van emprendre grans reptes com la creació de la col·lecció digital del fons històric de veterinària dins el repositori institucional de les biblioteques de la UAB. (Martí Pumarola: “Estamos orgullosos del Fondo Histórico de Veterinaria”, 2016). Entre altres, cal destacar la digitalització completa de la “Revista Veterinaria de España” i “Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias“, dirigides per dues de les personalitats veterinàries mes rellevants de principis del segle XX a Espanya: Pedro Farreras i Felix Gordón. Significar alhora títols com “El Naturalista” i “Zookeryx“, amb direcció de Francesc Darder, o “Avicultura Practica” i “Mundo Avicola” pel prohom de l’avicultura catalana Salvador Castelló. Aquesta obra digitalitzadora ha permès obrir noves línies de recerca que han rebut el reconeixement de la historiografia científica. (Gutierrez & Allue, 2016)

L’obra de Lynx edicions, elogiada arreu per la qualitat dels seus continguts, segell editorial, i el gran nombre de participants científics i il·lustradors (Cerrillo & Cervera, 2020) ha permès aplegar una gran col·lecció documental de mes de 5.000 volums, que ara, gràcies a la donació a la UAB per part dels seus promotors, formarà part dels fons documentals de la nostra institució per la recerca i gaudi de les futures generacions. Així mateix, la col·lecció digital d’història de la veterinària, amb mes de 20 anys de trajectòria, ha comptat amb un gran impacte i visibilitat amb 1.820.000 consultes d’aquest fons entre 2008 i 2023. (Fons HIstòric de Veterinària, 16/12/2023) Xifres rellevants que en l’actual món de la visibilitat pública de les dades cal posar en valor

Quan els catalans ajuntem esforços, “si els catalans ens estrenyem la ma” en paraules de l’empordanès Fages de Climent en el seu poema “Hime a l’Emporda” (Balcells, 1981) fem possible l’assoliment de grans fites. En aquest cas hem de celebrar com científics i bibliotecaris hem estat capaços de tirar endavant projectes pensant en la preservació documental i en la societat en general.

José Luis Copete i Vicenç Allué

Bibliografia

Balcells, J. (1981). Geografía lírica de l’Empordà. Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, 17. https://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/download/53931/64353.

Cerrillo, A., & Cervera, X. (14 de 09 de 2020). La historia de la guía de aves más bella del mundo. La Vanguardia, págs. https://www.lavanguardia.com/natural/20200914/483451212474/handbook-sargatal-josep-del-hoyo.html.

Fons HIstòric de Veterinària. (16/12/2023). https://ddd.uab.cat/collection/fonhisvet.

Gutierrez, J. M., & Allue, V. (2016). José Manuel Gutiérrez García, guardonat amb el XLVI premi Uriach de Historia de la Medicina, reconeix el projecte de digitalització històrica veterinària de la UAB. Obtenido de Biblioteca Informacions: https://webs.uab.cat/bibliotecainformacions/2016/06/01/jose-manuel-gutierrez-garcia-guardonat-amb-el-xlvi-premi-uriach-de-historia-de-la-medicina-reconeix-el-projecte-de-digitalitzacio-historica-veterinaria-de-la-uab-gutierrez-jose-manuel-allue-vic/

Josep del Hoyo Calduch. (2010). Obtenido de Biophilia: https://www.biophilia-fbbva.es/en/galardonados/josep-del-hoyo-calduch-2/

Martí Pumarola: “Estamos orgullosos del Fondo Histórico de Veterinaria”. (2016). Obtenido de Consejo General de Colegios de Veterinarios de España: https://www.colvet.es/es/1-Noticias/16416-Marti-Pumarola-Estamos-orgullosos-del-Fondo-Historico-de-Veterinaria.htm

Sargatal, J. (2014). Maria Angels Anglada i la màgia dels ocells. Revista de Girona, 48-54. https://raco.cat/index.php/RevistaGirona/article/view/276335.

Enllaços externs