• MARTÍNEZ-GIL, Víctor (Ed.). Uns apartats germans: Portugal i Catalunya. Lleonard Muntaner, Editor. 1a ed., setembre 2010
  • SALVADÓ CORRETGER, Gloria. Espectres Del cinema português contemporani. Història i Fantasma en les Imatges. Lleonard Muntaner, Editor. 1a ed., desembre 2012
  • VVAA.. Diccionari de Paranys de Traducció. Portuguès-Català (falsos amigos). Diccionaris d’Enciclopèdia Catalana. 1a ed., juny de 2012
  • VVAA.. Atlântico Imaginado: fronteiras, migrações e encontros. Ministerio de Trabajo y Inmigración. 2012