La Càtedra José Saramago, amb seu a la UAB, va ser creada mitjançant el conveni que es va signar entre l’Instituto Camões i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 2007 arrel del treball realitzat pel Centro de Língua Portuguesa / Instituto Camões de Barcelona de la UAB.

Es tracta d’una Càtedra amb una vocació multidisciplinària, oberta a la col·laboració amb altres Càtedres i institucions acadèmiques. Els seus projectes s’enquadren en l’àmbit del foment de les relacions culturals entre Portugal i Espanya, especialment en les relacions històriques i culturals amb els països de llengua catalana (Catalunya, Illes Balears, València i Andorra). La programació de la Càtedra pretén aconseguir aquest objectiu principalment mitjançant el desenvolupament de projectes interdisciplinaris en els quals la llengua i cultura portugueses constitueixin els eixos centrals..  

Els projectes s’emmarquen en un context de difusió de la llengua i cultura portugueses a través de conferències, col·loquis, publicacions i del desenvolupament de projectes d’investigació. En aquest línia, se’n destaquen també, projectes relacionats amb els països africans de llengua oficial portuguesa i els països d’Amèrica Llatina.

Principals àrees de treball:

–   Llengua portuguesa 

–   Traducció i Interpretació

–   Literatura

–   Història i Documentació

–   Relacions entre Portugal i Catalunya

–   Cooperació amb els països de llengua portuguesa

–   Divulgació