El passat 15 de març es va celebrar la 4a tertúlia europea en anglès al Centre Documentació Europea. El tema de debat era el ‘Brexit’ i el professor John R. Etherington  va ser el nostre convidat especial.

La tertúlia es va dur a terme en el Seminari 1, situat al mateix edifici, ja que el Centre de Documentació Europea s’havia quedat petit.  Sens dubte, va ser un èxit, tan pel interès del tema com pel nombre d’assistents. A facebook hem compartit algunes fotografies.

La introducció del professor Etherington va anar seguida de nombroses i molt interessants intervencions sobre: 1) La posició dels diferents actors polítics al Regne Unit i la seva influència a la societat britànica, i 2) El debat sobre les mesures de Cameron per transformar la UE i les conseqüències d’aquestes de cara al futur de la Unió.

Destaquem els reiterats comentaris sobre la crisis que viu la UE, així com la necessitat d’introduir canvis per poder seguir avançant en la construcció europea.

Sobre l’interès que entre assistents desperta el procés d’integració europea van deixar constància els companys del Màster de Integració Europea, que van presentar un projecte de think thank,  al qual convidaven als assistents a participar.  Per saber els detalls d’aquesta iniciativa, escriviu  a Albert Guasch (albertguasch@gmail.com).

No podem deixar de recomanar l’últim número de la col·lecció de la “Quaderns de síntesi” , relacionat amb el ‘Brexit’, que es titula “Un nuevo régimen para el Reino Unido, propuestas sobre inmigración”. És un treball de Luis Escuder, estudiant del Màster de Integració Europea, i que actualment realitza les seves pràctiques professionals al CDE.

I per últim anunciar-vos que ja tenim data i tema per a la propera tertúlia. Serà el  13 de maig (divendres) i parlament sobre Laicisme i religions a Europa amb l’eurodiputada i fundadadora d’EuromindMaria Teresa Giménez Barbat. Euromind és un fòrum de trobades sobre ciència i humanisme al Parlament Europeu.

Mé endavant publicarem l’esdeveniment facebook.