Aquest curs repetim l’EU Workshop adreçat a estudiants del Màster d’Integració Europea, especialment als extracomunitaris, per oferir una introducció general a la Unió Europea.

La metodologia emprada combina el campus virtual (aules Moodle) amb l’assistència personalitzada durant les sessions, mitjançant l’atenció de consultes específiques que van sortint durant l’activitat.

La durada del taller és de 3 setmanes (del 10 al 30 d’octubre), en un horari flexible de matins (de 10 a 14 h.).

El curs virtual s’han estructurat en 5 mòduls, que estan subdividits en àrees temàtiques,  i que s’han anat incorporant progressivament. Cada apartat conté lectures, vídeos i qüestionaris. Els temes tractats són:

Mòdul 1: Introducció a la UE

 • Història i definició
 • Geografia i ampliacions
 • Identitat europea
 • Consolidació

Mòdul 2: Institucions

 • Introducció
 • Parlament Europeu
 • Consell de la UE i Consell Europeu
 • Comissió Europea

Mòdul 3: Dret

 • Legislació europea
 • Ciutadania de la UE
 • Tribunal de Justícia de la UE

Mòdul 4: Economia

 • Mercat únic
 • L’Euro i el Banc Central Europeu
 • El pressupost
 • Governança econòmica

Mòdul 5: Espai de reflexió

 • Lectures complementàries sobre temes de debat

L’experiència està sent molt satisfactòria, entre d’altres raons, perquè apropa els estudiants al Centre i ajuda a què ens identifiquin com un centre de suport per a les seves consultes durant el curs.

A facebook trobareu més fotografies de l’activitat.