Us presentem aquest catàleg de bones pràctiques en cooperació territorial elaborat per la Xarxa RECOT (un equip de recerca integrat per membres de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Vigo).

El Catàleg és el resultat principal del projecte de recerca “Cooperació Territorial a Espanya i la UE: una selecció d’experiències orientadores d’excel·lència i innovació en el període 2014-2020”, finançat pel programa nacional d’R+D+i.

El Catàleg pretén centrar l’atenció de les institucions europees sobre la importància de les Euroregions com a organitzacions que ajuden a reforçar el procés d’integració europea, precisament en un moment en què es qüestiona. El llibre ofereix una visió general de les Euroregions i les seves activitats de Cooperació Transfronterera, juntament amb una mostra de Bones Pràctiques seleccionades entre totes les Euroregions actives a la UE.