Acabem de publicar en la col·lecció Working Papers IEE els millors treballs de recerca del Màster universitari en Integració Europea del curs 2021-2022. No estan tots els millors, ja que alguns esdevindran articles de la revista Quaderns IEE.

Treballs seleccionats:

Analysis of the development of the definition of “undertaking” and its influence on the compensation for damages in antitrust cases : a commentary of the case Sumal

Wu Junting

Crypto-assets emerging regulations in the European Union framework 

Maya Dray

L’ETS : Reptes en implimentació i acceptació social i política a Espanya

Lluc Fernández Irla

La declaración “ultra vires” en la sentencia PSPP del Constitucional Alemán : ¿Crónica anunciada o giro jurisprudencial?

Adrián Morcillo Pazos

Les limites de la protection internationale par le droit d’asile: l’etude comparative du systeme d’asile dans l’union europeenne et aux États-Unis 

Sarah Issac

The integration of ethnic and religious minorities in Europe : Ineffective policies or rejection from the part of receiving societies? The case of assimilationist France and Muslims

Maite Dublang Morado

Un estudi sobre el salari mínim en l’ocupabilitat i la mobilitat : El cas de la Unió Europea

Xavier Vergara Ruiz