El passat 31 de gener es va publicar el 3r número de la revista Quaderns IEE, en la que el Centre de Documentació Europea participa com a editor.

El número conté articles sobre:

  • La capacitat retributiva de l’Estat per entendre la relació entre desigualtat econòmica i suport a partits populistes a Europa.
  • El règim de sancions de la UE a la Federació de Rússia.
  • Les competències de la UE en matèria d’energia.
  • La nacionalitat per inversió a la UE.
  • La difusió de les polítiques de la UE des del món local.
  • Les relacions entre la UE i Taiwan.

Podeu consultar la revista en aquest enllaç.