EUGOV ha renovat el seu reconeixement com a grup de recerca líder en afers de la UE.

El grup de recerca EUGOV va ser el primer grup de Catalunya especialitzat en govern i governança de la UE. El grup va ser reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya com a Grup de Recerca Emergent l’any 2003 i posteriorment, l’any 2009, com a Grup Consolidat. EUGOV ha conservat aquesta etiqueta des de llavors i el 31 de març es va publicar la seva renovació (Resolució).

Com a grup de recerca, les seves principals àrees d’experiència són: Dinàmica institucional i presa de decisions de la UE; Poder, democràcia i legitimitat a la UE; Polítiques europees; Teories de la integració europea i Europeització.

A més, cal destacar que el grup de recerca EUGOV és el motor de diversos projectes europeus d’excel·lència: la Càtedra Jean Monnet de Polítiques Públiques Europees (UAB), la Càtedra Jean Monnet de Governació de la UE (UPF) i el Centre d’Estudis Europeus de Barcelona (UPF).