El Consell de la UE ha presentat un nou conjunt de recursos educatius gratuïts concebuts per ser utilitzats a l’aula pel professorat de primària. Aquests recursos didàctics prenen com a base les aventures d’una jove cuca de llum anomenada Yuki i estan pensats per ensenyar coneixements bàsics sobre la Unió Europea a nens i nenes d’entre 7 i 9 anys. També inclouen una sèrie d’activitats lúdiques a través de les quals els alumnes poden explorar conceptes com la pau, la recerca d’acords i la resolució de conflictes i aprendre més sobre el paper del Consell de la UE i del Consell Europeu.

El paquet, que es pot descarregar aquí, consta de diversos productes complementaris:

  • un conte, titulat «Yuki y la Unión del Bosque», que relata la història de la creació de la Unió Europea utilitzant imatges i metàfores;
  • un quadern d’exercicis, titulat «Aprende con Yuki», que explica la història i els esdeveniments a què fan referència les metàfores emprades al conte i inclou jocs per ajudar els nens i les nenes a aprendre mentre es diverteixen;
  • un mapa de la UE que s’utilitzarà a les activitats proposades al quadern d’exercicis;
  • un manual digital per al professorat per ajudar els docents a aconseguir que els seus alumnes assoleixin objectius didàctics concrets.