És la fórmula anglosaxona que es fa servir per designar únicament els drets d’explotació d’una obra, no els drets morals. Estrictament “copyright” significa dret de còpia. De fet aquest dret és considerat el bàsic, previ a qualsevol explotació, i d’aquí que s’hagi agafat com a identificador del conjunt de drets d’explotació. El símbol © associat a un nom indica la titularitat de drets d’explotació. La seva utilització no és obligatòria.

Normalment, encara que no necessàriament, el símbol © va seguit de l’expressió “tots els drets reservats”. També es fa servir per recordar drets d’altres persones que han intervingut en la divulgació de l’obra, com per exemple l’autor/a de la traducció o bé l’editorial que publica el llibre.

Última actualització d'aquesta pàgina: 5 abril 2024