La UAB disposa d’un Política institucional d’accés obert per a les dades de recerca de la UAB, aprovada pel Consell de Govern l’11 de març de 2020. Per altra banda, i en el marc del grup de treball liderat pel CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) en el qual participem, s’ha elaborat un document  anomenat Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca  que també pot servir de suport als investigadors.

Última actualització d'aquesta pàgina: 12 febrer 2024