El pla de gestió de dades o DMP en les seves sigles en anglès (Data Management Plan) és un document formal que descriu les dades que es generen o es recol·lecten al llarg de la vida d’un projecte i resumeixen les estratègies per gestionar-les durant la seva execució i també, i molt important i no cal oblidar-ho, després que aquest hagi finalitzat.

El document ha de descriure les dades que es crearan i/o recol·lectaran, els estàndards per descriure-les (metadades), qui en serà propietari, qui hi tindrà accés i com, com es preveu preservar-les i durant quan de temps, i l’equipament necessari per allotjar-les, entre d’altres.

És important tenir en compte que un pla de gestió de dades és un document viu que anirà evolucionant al llarg del projecte. Hi trobem tres nivells: inicial, que és el que es presenta amb la sol·licitud del projecte; mig, que ja inclou informació rellevant sobre la gestió de les dades que s’està duent a terme; i final, on fonamentalment s’haurà de completar la informació sobre quines dades es preservaran a llarg termini i com.

Us recomanem consultar el document-guia elaborat pel Grup de Treball de Suport a la Recerca: Pla de Gestió de Dades del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per fer-vos una idea més completa del contingut d’un pla de gestió de dades.

També podeu consultar les infografies elaborades pel grup de treball d’Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) sobre la gestió de les dades de recerca i l’accés obert.

Última actualització d'aquesta pàgina: 12 febrer 2024