Les revistes d’accés obert de via daurada o híbrida requereixen que els autors cobreixin els costos relatius a la preparació i publicació dels articles a través de les APC. Aquestes publicacions han d’informar de l’import de les APC i les seves condicions (tipus de llicències, etc.)  a la seva pàgina web de manera clara i transparent. Els costos de l’APC poden ser inclosos com a despeses dels projectes d’investigació si han rebut finançament per part d’Horizon Europe (només via daurada) o de Plan Estatal (vies daurada i híbrida). En aquest cas convé assegurar-se consultant què diu al respecte la convocatòria dels ajuts.

Per contra, les revistes tradicionals fan signar a l’autor/a el “Copyright Transfer Agreement” que implica que cedeix els drets d’explotació de l’article i la revista cobreix els costos de preparació i publicació del document a través de les quotes de subscripció.

Si sou investigador/a de la UAB us recomanem que consulteu la pàgina sobre Finançament per publicar en accés obert.

Última actualització d'aquesta pàgina: 12 març 2024